SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH TRANSGRANICZNYCH”

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH TRANSGRANICZNYCH”

BIAŁA PODLASKA, 25 CZERWCA 2014 ROKU

 

W dniu 25 czerwca 2014 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych”. Konferencja organizowana była w ramach Projektu BIZNESTRANS – „Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk o Środowisku PSW w Białej Podlaskiej. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji była Pani dr Katarzyna Świerczewska-Pietras, Kierownik Projektu BIZNESTRANS.

 

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów naukowych związanych z problematyką prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie trendów i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych.

 

Obradom Konferencji przewodniczyli: Pani prof. dr hab. Halina Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Pan prof. dr hab. Maciej Jędrusik z Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wielu środowisk akademickich z kraju i z zagranicy, przedstawiciele jednostek badawczych a także jednostek samorządu terytorialnego.

 

Podczas obrad wygłoszono referaty o bardzo szerokim spektrum, których prelegentami byli pracownicy naukowi:

 

Świerczewska – Pietras K.

Rozwój  przedsiębiorczości   w   obszarach  transgranicznych –  projekt Biznestrans.

 

Weiner M., Niemczuk K.

Potencjalne  zagrożenie  gorączką  Q oraz  brucelozą  u  ludzi  i  zwierząt  jako  skutek

 w zrostu  międzynarodowego  obrotu   handlowego.

 

Jaros H.

Aspekt   społeczny   i   gospodarczy   funkcjonowania   obszarów chronionych  w gminie.

 

Siluk T.

Aspekty  rozwoju  białoruskich  obszarów  transgranicznych.  

 

Siedlecka A.

Jakość   życia   wiejskich   gospodarstw   domowych   z   obszarów  przygranicznych  

na  przykładzie  gminy  Hanna.

 

Gugała   M.,   Zarzecka   K.,   Sikorska   A.

Rola   samorządów   lokalnych   w  pozyskiwaniu   funduszy   na   wybrane   inwestycje   w   ochronie   środowiska na przykładzie gminy Kozienice.

 

Zbucki  Ł.

Rozwój  współpracy  transgranicznej – projekt ,,Szlak rowerowy – śladami  nadbużańskich tajemnic”.

 

Tematyka poruszana w wystąpieniach prelegentów pokazała, jak szerokim i interesującym zagadnieniem jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych.

 

Obrady konferencji zakończyła dyskusja merytoryczna, której podsumowania dokonali prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr. hab. Halina Kałuża.  Pani dr Katarzyna Świerczewska-Pietras w imieniu własnym oraz komitetu organizacyjnego konferencji podziękowała  wszystkim gościom za uczestnictwo.  Jednocześnie stwierdziła, że konferencja była nie tylko ważnym wydarzeniem naukowym, ale również istotnym instrumentem dla upowszechnienia wiedzy na temat rozwoju przedsiębiorczości w obszarach transgranicznych oraz wyraziła przekonanie, iż prezentowane wyniki badań będą kontynuowane w przyszłości.

 

Konferencja została także zauważona w lokalnych mediach. Zaangażowanie mediów umożliwiło dotarcie do szerszego grona odbiorców.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

DSCN7087