Przydatne linki

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
http://www.wrotapodlasia.pl

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
http://www.lubelskie.pl

LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
http://www.lfr.lublin.pl

PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO
http://www.pfrr.pl

BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA
http://bpig.pl

CECH RZEMIOSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WŁODAWIE
http://www.cechwlodawa.pl

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZESIĘBIORCÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ
http://www.cechbialski.com.pl

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
www.powiat.hajnowka.pl

STAROSTWO POWIATOWE W SIEMIATYCZACH
www.siemiatycze.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ
www.powiatbialski.eu

STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
www.powiatwlodawski.pl

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W LUBLINIE
http://www.rig.lublin.pl

LUBELSKI INKUBATOR PARTNERSTW LOKALNYCH
http://portalinicjatyw.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
http://www.wup.lublin.pl/wup

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
http://www.up.podlasie.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W HAJNÓWCE
http://pup.hajnowka.sisco.info

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE
http://pup.wlodawa.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
http://www.pupbialapodlaska.pl/main/index.html

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIATYCZACH
http://pup.siemiatycze.sisco.info