Zespół

Zespół projektowy – Lider – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

dr Katarzyna Świerczewska-Pietras – kierownik projektu
mgr Mariusz Pyra – koordynator merytoryczny projektu
mgr inż. Sylwia Koczorowska – pracownik Biura Projektu
mgr Bazyli Pańczuk – specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzata Danilewicz – specjalista ds. finansowych
mgr Anna Majewska – specjalista w zakresie obsługi platformy internetowej
mgr Dorota Kowalczyk – tłumacz
mgr Anna Bogusz – tłumacz

 

Zespół projektowy – Partner – Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina w Brześciu

dr Tatiana Siergiejewna Siliuk- koordynator merytoryczny
Swietłana Anatoliewna Psyszczanica – pracownik biura projektu
dr Oleg Wiktorowicz Matysik – specjalista w zakresie obsługi platformy internetowej
dr Aleksander Daniłowicz Pańko -specjalista w dziedzinie zamówień publicznych (przetargów) i Public Relations.

 

1

2

 

5

6

7