O projekcie

Celem projektu jest tworzenie podstawowych inicjatyw współpracy transgranicznej pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi działającymi w obszarze przygranicznym.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

– przełamywania barier współpracy między firmami działającymi w obszarze przygranicznym  i uniwersytetami,

– umacnianie kooperacji pomiędzy uczelniami a firmami działającymi w obszarze przygranicznym, łącząc uniwersytety wiedzy ze wsparciem przedsiębiorczości i firm na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze transgranicznym,

– tworzenie warunków współpracy między uczelniami z krajów partnerskich w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości transgranicznej.

W wyniku realizacji projektu, powstaną warunki tworzenia i rozwoju polsko – białoruskiej  współpracy  w dziedzinie przedsiębiorczości i poprawy warunków życia.

Wspólne spotkania, badania, konferencje i wydarzenia, przeprowadzone po polskiej i białoruskiej stronie, będą służyć promocji przedsiębiorczości i transgranicznej współpracy. W wyniku realizacji projektu, potencjał gospodarczy regionu będzie lepiej wykorzystany, co przyczyni się do wzrostu aktywności gospodarczej po obu stronach granicy i wzmocni konkurencyjność regionu.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do nawiązywania kontaktów między uczelniami,  przedsiębiorstwami i mieszkańcami pogranicza polsko-białoruskiego, ale także będzie przełamywać panujące stereotypy.

Projekt obejmuje:

Po stronie Lidera: powiaty Hajnowski, Siemiatycki, Bialski, Włodawski

Po stronie Partnera: rejon Brześć, Kamieniec, Pruzhany, Małorycki