newsletter na 27.04.

Komu pomoże unijny fundusz Junckera? I ile skorzysta na nim Polska?
– Nie można wykluczyć, że plan Junckera pomoże energetyce węglowej w Polsce. Debata trwa. Grecja? Na razie brak chętnych do inwestowania – mówi Jyrki Katainen, wiceszef Komisji Europejskiej.

W ramach V edycji Konkursu „Laur Innowacyjności 2015” organizowanego
corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną
Organizację Techniczną, zostanie zorganizowane spotkanie polskich oraz
zagranicznych podmiotów pt. „Polskie innowacje dla świata, światowe
innowacje dla Polski
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie Platformy współpracy i transfery
innowacji umożliwiającej  polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym
oraz naukowo-badawczym nawiązania bezpośrednich kontaktów w tym
zakresie.
Platforma będzie składała się z 3 części:
1.Wystąpień Organizatorów, przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i
Urzędu Patentowego RP.
2.Spotkań w grupach tematycznych.
3.Bezpośrednich rozmów zainteresowanych współpracą podmiotów,
mających na celu nawiązanie ewentualnej współpracy.
Pytania dotyczące informacji nt. Platformy oraz terminie zgłoszeń
proszę kierować  na adres  e-mailowy biuro1@zutnot.com.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w
seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla
polskich przedsiębiorców”. Odbędzie się ono 6 maja 2015 r. w
Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej…
http://www.een.org.pl/index.php/inne-seminaria/articles/seminarium-parp-nt-przetargow-publicznych-organizo wanych-przez-unido-6-maja-2015-r-warszawa.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w
giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 12-14 maja 2015 r.
w Tel Awiwie przy okazji targów i konferencji IATI-Biomed. Jest to
największe w regionie międzynarodowe wydarzenie z udziałem
przedsiębiorców i naukowców z całego świata, prezentujących aktualne
rozwiązania i innowacje w dziedzinie life science, ze szczególnym
naciskiem na biotechnologie w medycynie.
Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/azja/articles/biomed2015.html.

Zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do
udziału w seminarium regionalnym poświęconym zagadnieniom partnerstwa
publiczno-prywatnego, które odbędzie się w Warszawie w dniach  14-15
maja 2015 r.
Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny.
Szczegóły dotyczące seminarium dostępne są pod adresem:
http://ppp.parp.gov.pl/news/read/313?page_id=40&slug=seminarium-regionalne-z-zakresu-ppp-dla-p rzedsiebiorcow-warszawa-14-15-v-2015-r

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V Forum
Młodych Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 7 maja w
Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.
Tematyka paneli będzie dotyczyła: Startup Kids, czyli jak rozwijać
pomysły dzieci, i jak generować twórcze pomysły u dorosłych; Top VC
Europe, czyli jak wyglądają rynki zagraniczne, w co inwestują VC z
Europy Zachodniej; Jak w czasach baroku znaleźć przepis na sukces
biznesowy? W tym panelu udział wezmą młodzi przedsiębiorcy, których
innowacyjne modele biznesowe odpowiadają na wyzwania barokowej
współczesności.
Szczegóły: www.minnowacyjni.pl

Kara umowna za odstąpienie od umowy – dopuszczalna?
Kary umowne można spotkać w prawie każdej umowie handlowej. Konstrukcja kar umownych za odstąpienie od umowy jest prosta: jeśli dłużnik narusza umowę, wierzyciel może od niej odstąpić oraz dochodzić zapłaty kary umownej. Czy taka konstrukcja jest jednak prawnie dopuszczalna?

Rośnie rynek franczyzy. Działa na nim już ponad tysiąc marek
Oferta systemów franczyzowych szybko się rozwija, a rynek wszedł w fazę dojrzałości. Istnieje na nim już ponad tysiąc marek i konceptów. W ramach różnych systemów działa przeszło 63,5 tys. placówek – punktów handlowych i usługowych. Chociaż franczyza to inaczej biznes z instrukcją, nie oznacza to, że jest ona pozbawiona ryzyka.

Już blisko 100 firm podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
W ostatnich latach coraz więcej firm  w Polsce wprowadza do swoich strategii koncepcję zrównoważonego rozwoju. To oznacza szansę na coraz lepsze wykorzystanie zasobów i budowanie trwałych relacji z otoczeniem – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas inauguracji IV Etapu Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Spotkanie odbyło się 24 kwietnia 2015 r. w MG.

Przybywa skarg dotyczących dyskryminacji w pracy
475 skarg dotyczących dyskryminacji w pracy wpłynęło do PIP w 2014 roku. Dekadę temu było tylko 50 takich zgłoszeń.

Dobre czasy dla polskiego eksportu. Co roku spodziewany jest 5-procentowy wzrost
Produkty „made in Poland” są sprzedawane na 218 rynkach, a przychody z eksportu uzyskuje 60 tys. polskich firm – wynika z badania Grant Thornton. Rola sprzedaży zagranicznej w polskiej gospodarce będzie rosnąć. Eksperci szacują, że w kolejnych latach dynamika wzrostu wyniesie ponad 5 proc. Potrzebne jest jednak większe zróżnicowanie rynków zbytu, które pozwoli osiągać wyższe marże.