newsletter na 23.11.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w
konferencji „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z
nauką”, która odbędzie się w dniu 26 listopada br. w siedzibie
Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego w Poznaniu.
Więcej informacji na stronie www.fund.org.pl oraz pod nr tel. 22 838 02 91
/ marketing@fund.org.pl

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki
By zajmować się transportem towarów, trzeba spełnić wiele wymogów. A to wiąże się ze sporymi wydatkami.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z działającym przy niej
Ośrodkiem Badań nad Przedsiębiorczością zapraszają do udziału w V
Konferencji Badawczej „Innowacje w działaniu – współczesne źródło
wzrostu przedsiębiorstw”, która odbędzie się 3 grudnia 2015 r., w
Pałacu Prymasowskim w Warszawie (ul. Senatorska 13/15).
Program konferencji dostępny jest na stronie:
http://badania.parp.gov.pl/v-konferencja-badawcza-parp-2015-r-2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza
potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje
dla MŚP” do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad
ubiegania się o wsparcie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie
prowadzonego w dniach od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest
pod adresem
http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjac h/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3- 2-po-ir-25-11-2015-r-warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza
potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.3 POIR
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” do udziału w
bezpłatnym spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się o wsparcie w
ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w dniach od 30
listopada 2015 r. do 9 grudnia 2016 r.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest
pod adresem
http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-2- 3-3-poir-w-2015-roku/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-3-po-ir -w-2015-roku-2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza
potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne do działania 1.4
POPW „Wzór na konkurencję” pn. Jak skutecznie ubiegać się o
wsparcie finansowe oraz podnieść innowacyjność firmy.
Podczas wszystkich spotkań zostaną zaprezentowane zasady ubiegania się i
otrzymania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW oraz sposoby wypełniania
wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI.
Drugą część spotkania poprowadzi ekspert ds. wzornictwa, który omówi
kwestie audytu wzorniczego.
Terminy poszczególnych spotkań:
• 25 listopada 2015 r. Białystok
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest
pod adresem
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjac h-popw/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-1-4-pop w-25-11-2015-r-bialystok
• 30 listopada 2015 r. Lublin
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest
pod adresem
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjac h-popw/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-1-4-pop w-30-11-2015-r-lublin

Zasady obliczania odsetek od opóźnionej zapłaty
Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady naliczania odsetek zarówno w obrocie między przedsiębiorcami, jak i w obrocie nieprofesjonalnym. Wprowadzone zmiany oznaczają, że odsetki za opóźnienie w zapłacie należności będą wyższe. Podwyższenie wysokości odsetek ma zdyscyplinować dłużników. Zmiany zostały wprowadzone w przepisach ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i ustawy – Kodeks cywilny.

Klienci funduszy nieruchomości idą do sądu. „Byłem przekonany, że nie da się stracić!”
– Jak można było w ciągu dziesięciu lat stracić na inwestycjach w nieruchomości? – pytają klienci, którzy dali się namówić na fundusze. Czy zarządzający będą się tłumaczyli ze swojej nieudolności przed sądem?

Kierowcy zapłacą więcej za OC
Przez rok polisy OC podrożały nawet o 50 proc. – A to nie koniec podwyżek – mówią przedstawiciele ubezpieczalni.

Awans Polski w podatkowym rankingu
Polska zajęła 58. miejsce w rankingu skomplikowania systemów podatkowych. W 2014 r. poprawiliśmy lokatę o 29 pozycji.

Konkurs Orzeł Innowacji – startup
Celem konkursu jest wyłonienie młodych firm, które rozwijają swoją
działalność oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty oraz
usługi. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjnych
projektów, produktów, usług w młodych firmach – startupach.
Udział w Konkursie mogą brać przedsiębiorcy spełniający określone w
regulaminie warunki konkursu. Regulamin znajduje się na stronie
http://www.rp.pl/orzelinnowacje/regulamin.html
Nagrodę w Konkursie stanowi statuetka i tytuł „Orzeł innowacji – Start
Up!“ oraz kampania reklamowa w tytułach Gremi Business Communication
warta 250 tys. zł oraz pakiet szkoleń wartości 5 000.zł.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz ankiety dla
uczestników znajdują się na http://www4.rp.pl/orzelinnowacji