newsletter na 12.10.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w
spotkaniu informacyjnym dla potencjalnych Wnioskodawców działań Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Spotkanie towarzyszy III
Międzynarodowym Targom INNO – TECH EXPO 2015 w Kielcach i  odbędzie 15
października br. w sali E1 (hala wystawiennicza E).
Program spotkania oraz formularz rejestracyjny:
http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjac h-popw/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-1-3- 1-popw-15-10-2015-r-kielce.

Jak drukować jeszcze taniej?
Koszty druku w firmie można obniżyć nawet o kilkaset złotych na osobę. I to bez inwestowania dużych pieniędzy.

Donos, żarty, pozew, czyli pracownik pracownikowi wilkiem
Pracownicy nawzajem się prześladują? Załoga znalazła sobie kozła ofiarnego? Jak w takiej sytuacji powinien zachować się szef?

Rekompensata dla przedsiębiorcy za odzyskiwanie wierzytelności
Niemal każdy przedsiębiorca prowadzący działalność staje przed problemem braku płatności za spełnione świadczenie lub opóźnień w płatnościach. Chociaż towary zostały dostarczone, a usługi wyświadczone, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie uzyskują spodziewanego ekwiwalentu. Takie oczywiście negatywnie wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa, a także możliwość zarządzania ich finansami, planowania i inwestowania.

Równa płaca za taką samą pracę kontra 430 tys. etatów?
Komisja Europejska zamierza wprowadzić zasadę, że za taką samą pracę wykonywaną w kraju UE każdemu należy się taka sama płaca. Polski biznes protestuje. Związkowcy są za.

Rok 2014 przyniósł znaczący wzrost gospodarczy i ożywienie w sektorze przedsiębiorczości w Polsce
W 2014 r. warunki makroekonomiczne sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki aktywności przedsiębiorców uzyskaliśmy relatywnie wysoki wzrost PKB o 3,4 proc. W stosunku do 2013 r. wzrósł eksport towarów, a coraz więcej firm zdecydowało się na działalność na rynkach międzynarodowych. Dane te prezentuje najnowszy XIII Raport „Przedsiębiorczość w Polsce” opracowany przez MG.

Zapraszamy na cykl wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie”
Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna cykl wydarzeń promocyjno-edukacyjnych pn. „Dzień bez konfliktu w biznesie”. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości obywateli na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz zachęcenie do rozwiązywania konfliktów w drodze mediacji.

Książki, czyli bardzo trudny biznes
Niezależne księgarnie walczą o przetrwanie na rynku. Część z nich ma na to sposób i dopasowuje się do potrzeb klientów, m.in. otwierając kawiarnię czy oferując tańsze, ale używane podręczniki.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców chce nowego systemu podatkowego i wzrostu płac o 25 proc.
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) zaproponował wprowadzenie nowego systemu podatkowego, w którym podatek PIT oraz składki NFZ, ZUS, FP i FGŚP zostaną zastąpione przez jeden podatek od Funduszu Płac. Oprócz reform podatkowych ZPP postuluje też podwyżki płac o 25 procent.