Konsultacje

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami
Dnia 18.05.2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach projektu Biznestrans – „Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań”finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania działalności gospodarczej w nowym okresie programowania 2014-2020 oraz poznać doświadczenia okresu programowania 2007-2013.
W spotkaniu wzięło udział ok. 60 uczestników. Byli to zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in. Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz Urzędu Miasta Biała Podlaska. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele przedsiębiorstw białoruskich, którzy reprezentowali m.in. branżę kosmetyczną, jubilerską, odzieżową, agd – rtv, informatyczną, edukacyjno – szkoleniową.
Uczestników spotkania powitała Prorektor PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dr inż. Agnieszka Smarzewska, która stwierdziła, iż transgraniczność projektu prowadzi do zmiany postrzegania granicy pomiędzy Polską i Białorusią jako bariery biznesowej na rzecz „niewidzialnej granicy”. Efektem projektu jest m.in. scalenie strefy biznesu, obecność przedstawicieli nauki w kreowaniu biznesowych rozwiązań oraz udział interesariuszy z otoczenia bliższego i dalszego, np. jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, czy organizacji trzeciego sektora.

Podczas spotkania dr Katarzyna Świerczewska-Pietras, kierownik projektu Biznestrans zaprezentowała cele projektu, który zakłada przełamywania barier współpracy między firmami działającymi w obszarze przygranicznym i uniwersytetami,umacnianie kooperacji pomiędzy uczelniami a firmami działającymi w obszarze przygranicznym, łącząc uniwersytety wiedzy ze wsparciem przedsiębiorczości i firm na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze transgranicznym oraz tworzenie warunków współpracy między uczelniami z krajów partnerskich w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości transgranicznej.
Część szkoleniową spotkania poprowadził Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości – mgr Radosław Tkaczyk. W swojej prezentacji pt. „Doświadczenia w zakresie pozyskania funduszy unijnych przez przedsiębiorców w okresie programowania 2007-2014 oraz perspektywy pozyskiwania środków w nowym okresie 2014-2020” przedstawił wymierne efekty wykorzystania środków w ramach I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego tj. 4123 utworzonych nowych miejsc pracy, 1709 wspartych przedsiębiorstw czy 388 nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw. Zaakcentował również możliwości finansowe nowej perspektywy RPO WL (2,23 mld euro) w podziale na poszczególne fundusze oraz przybliżył harmonogram naboru wniosków na 2015 rok w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Kierownik ds. logistyki w firmie Kosbud Bracia Kosińscy sp.j. mgr Justyna Tomczak przedstawiła problematykę dotyczącą rozwoju przedsiębiorstw na rynkach wschodnich. Niezwykle cenne były w tym zakresie zaprezentowane własne doświadczenia wynikające z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej po wschodniej stronie granicy a także nawiązania relacji biznesowych.
Druga część spotkania, którą poprowadziła dr Ewelina Dresler, ekspert projektu Biznestrans przyjęła formę dyskusji. Zamierzeniem organizatorów spotkania była próba zbliżenia przedsiębiorców polskich i białoruskich w celu nawiązania przez nich relacji biznesowych. Cieszy na pewno fakt, iż spora część przedsiębiorców wyraziła chęć współpracy i gotowość do dalszych kontaktów, tych indywidualnych w relacji B2B (business to business), jak też z wykorzystaniem elektronicznej platformy Biznestrans i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Dziękujemy za współpracę podczas organizacji spotkania Bialskopodlaskiej Izbie Gospodarczej, Związkowi przedsiębiorców województwa Brzeskiego, Partnerowi projektu Biznestrans Uniwersytetowi im. A.S. Puszkina w Brześciu oraz patronowi medialnemu Radiu Biper.

Tekst:
dr Katarzyna Świerczewska-Pietras
mgr Mariusz Pyra
Zdjęcia:
Agnieszka Żeleźnicka

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

 

 

Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami
Biała Podlaska 26.05.2014 r.

Dnia 26.05.2014 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami w ramach projektu Biznestrans – „Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań”finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Konsultacje dotyczyły problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach transgranicznych, możliwości finansowania działalności gospodarczej ze źródeł Unii Europejskiej oraz trendów gospodarczych jak i możliwości rozwoju przedsiębiorczości obszarów transgranicznych. W spotkaniu uczestniczył Prezes Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej mgr inż. Eugeniusz Izdebski, przedstawiciele strony białoruskiej oraz przedstawiciele firm z powiatów objętych projektem, jak m.in. : California Trailer sp. z o.o., Szeptycki sp. z o.o., Uroczysko Zaborek, Budomex sp. z o.o.. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej. Ze strony władz uczelni w spotkaniu uczestniczył Kanclerz PSW mgr Adam Chodziński oraz Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk. Przedsiębiorcy podczas spotkania mieli okazję do zapoznania się z infrastrukturą PSW, w tym z laboratoriami Centrum Badań nad Innowacjami PSW.

Realizacja projektu Biznestrans ma przyczynić się do usprawnienia współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości transgranicznej. Konsultacje z przedsiębiorcami w ramach projektu Biznestrans są okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych, a także szansą do poznania oczekiwań przedsiębiorców odnośnie realizowanego projektu. Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania ze strony internetowej projektu www.biznestrans.pl i zamieszania swoich ofert inwestycyjnych oraz do korzystania z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, mieszczącego się w Państwowej Szkole Wyższej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego spotkania!