Międzynarodowa konferencja naukowa

Baner Konferencja Biznestrans

 

Szanowni Państwo,
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizuje w dniach 18-19.06.2015 r. bezpłatną międzynarodową konferencję naukową pt. „Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych”. Realizacja konferencji wynika z wdrażania projektu pt. „Biznetsrans – Transgraniczna platforma promująca współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań”, dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach okresu programowania 2007-2013, który Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana II wdraża w partnerstwie z Uniwersytetem im. A.S. Puszkina w Brześciu.
Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej jest prezentacja najnowszych wyników badań dotyczących polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczególny nacisk konferencji zostanie położony na upowszechnienie wyników badań i analiz prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich oraz porównanie ich z doświadczeniami praktycznymi podmiotów uczestniczących w działaniach związanych z rozwojem obszarów transgranicznych, w tym m.in.w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Konferencja będzie okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń́ w dziedzinie wykorzystania instrumentów rozwoju polityki regionalnej nie tylko po stronie polskiej ale również partnerów uczestniczących w licznych projektach transgranicznych.Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz ekspertów lokalnych, regionalnych i rządowych zajmujących się problematyką polityki regionalnej.
Konferencja została podzielona na następujące panele tematyczne:
• potencjał inwestycyjny obszarów transgranicznych
• rozwój przedsiębiorczości na obszarach transgranicznych
• rola klastrów w obszarach transgranicznych
• ekonomiczne skutki wejścia Polski do UE a rozwój obszarów transgranicznych
• transgraniczna współpraca międzysamorządowa w kontekście zrównoważonego rozwoju przestrzennego
• kształtowanie struktur przestrzennych na obszarów transgranicznych w aspekcie procesów gospodarczych
• polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego
• wyzwania i cele polityki transgranicznej
• europejska współpraca terytorialna
• środowiskowe uwarunkowania rozwoju obszarów transgranicznych
• współpraca uczelni wyższych w zakresie rozwoju obszarów transgranicznych

W ramach konferencji wydana zostanie bezpłatnie monografia, w trzech wersjach językowych polskiej, angielskiej i rosyjskiej zawierająca przyjęte i pozytywnie zrecenzowane artykuły uczestników Konferencji. Wszelkie informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.biznestrans.pl. W załączeniu przesyłam komplet dokumentów konferencyjnych i serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.

 

Z wyrazami szacunku,
dr Katarzyna Świerczewska-Pietras
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Kontakt:
dr Katarzyna Świerczewska – Pietras
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
tel. 606-25-31-15
mail: kontakt@biznestrans.pl

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie
Ulotka
Karta zgłoszenia pdf
Karta zgłoszenia docx
Wytyczne Autorzy