Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Główne zadania COP:

  • merytoryczna pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • informowanie o warunkach podejmowania działalności gospodarczej,
  • udzielanie przedsiębiorcom informacji o ofertach inwestycyjnych na badanym obszarze,
  • udzielanie potencjalnym inwestorom informacji o wymaganiach formalno – prawnych w zakresie realizacji inwestycji na badanym obszarze,
  • udzielanie informacji o właściwościach  jednostek samorządowych w zakresie załatwiania poszczególnych spraw związanych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym,
  • organizowanie spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami,
  • udzielanie informacji o możliwościach pozyskania kapitału w formie poręczeń, dotacji oraz kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej,
  • współpraca z instytucjami rynku pracy oraz innymi podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość,
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami – utworzenie odpowiedniej bazy danych i systematyczne jej aktualizowanie, udzielania pomocy doradczej dla przedsiębiorców,
  • analizowanie zainteresowań przedsiębiorców i inwestorów w zakresie planowanych inwestycji.