28.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=222518&rok=2015-08-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2016 zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=219608&rok=2015-08-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór -Leśna Podlaska – gr.woj. (Kornica)
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218224&rok=2015-08-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Leśna Podlaska: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zaberbecze
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=219188&rok=2015-08-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont drogi powiatowej Nr 1052 L Piszczac- Dobrynka – Lebiedziew
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=219546&rok=2015-08-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: REMONT DROGI LEŚNEJ NR P 12-1 OBCHODOWA W LEŚNICTWIE MATIASZÓWKA
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=221544&rok=2015-08-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 11-3 W LEŚNICTWIE KAPLONOSY
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=221728&rok=2015-08-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych na rok 2016 zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223270&rok=2015-08-28

21.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa programów komputerowych zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=216336&rok=2015-08-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa (dystrybucja) energii elektrycznej do obiektów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=215454&rok=2015-08-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=210388&rok=2015-08-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn pod ciągnika siodłowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=213574&rok=2015-08-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – ciągnika siodłowego 4 x 2 oraz naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=211234&rok=2015-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w ramach Projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=211082&rok=2015-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Wznowienie granic działek leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Sobibór
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=214016&rok=2015-08-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 – 2017) należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w obrębie sektora II (gmina: Hanna i Sławatycze)
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=212086&rok=2015-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski, Gminy Międzyrzec Podlaski i Gminy Drelów – uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=122943&rok=2015-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Wisznice: Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wykonaniem projektu budowlanego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=213600&rok=2015-08-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Wykonanie remontu pomieszczeń pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=210980&rok=2015-08-17

 

7.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi,
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=202734&rok=2015-08-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa komory hipoksycznej wraz z aparaturą do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksycznych w ramach wyposażenia laboratorium badań diagnostycznych i terapeutycznych, narządu ruchu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=201498&rok=2015-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa systemu bazodanowego (SBD) zamawianego na potrzeby Działu Teleinformatycznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=200956&rok=2015-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: 1. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do RDW we Włodawie, 2. Dostawa wraz z instalacją barier energochłonnych U-14a na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=117523&rok=2015-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Budowa drogi gminnej nr 104233L w miejscowości Sobibór na terenie Gminy Włodawa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=200950&rok=2015-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Budowa budynku kancelarii leśnictwa na działce nr 705 lokalizowanej w Osowie.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=200274&rok=2015-08-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Wisznice: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Wisznice
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=199080&rok=2015-08-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Wisznice: Przebudowa i remont pomieszczeń biurowych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wykonaniem projektu budowlanego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=197900&rok=2015-08-04

31.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę łóżek medycznych – 25 szt. wraz z szafkami i taboretami
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=114861&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę: płynów infuzyjnych na potrzeby SPZOZ w Hajnówce 2015/PN/APT.PI/01
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=189812&rok=2015-07-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Przetarg – dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=191708&rok=2015-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: sukcesywne dostawy rękawic medycznych jednorazowego użytku oraz opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113471&rok=2015-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa systemu teleinformatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115179&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Nadleśnictwie Hajnówka w 2015 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=192200&rok=2015-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1644 B Tarnopol – Siemianówka
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=191936&rok=2015-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Kodeń: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Kodeń
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=195670&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach mieszkańców Miasta Międzyrzec Podlaski – uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=114633&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Narew: Budowa łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=191560&rok=2015-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Remont drogi leśnej nr 18-6 Astrolabia w Leśnictwie Dobropol
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=195898&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Łomazy: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 101419L ul. Słoneczna w Łomazach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=195498&rok=2015-07-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont korytarza etap II – nad niskim parterem w budynku uczelni w Akademii Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=111913&rok=2015-07-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Przebudowa drogi leśnej wewnętrznej nr inw 220/1535 w Leśnictwie Bereza na długości 0,665 km.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=190812&rok=2015-07-27

 

 

24.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach realizacji zadania Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej, sprawa ZP.3522/3/15
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110219&rok=2015-07-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Odbudowa drogi powiatowej nr 1064L Jabłeczna – Klasztor od km 2+610 do km 2+620 i od km 2+747 do km 2+807 wraz z przepustami w miejscowości Jabłeczna, zniszczonych w wyniku powodzi w 2013r
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182158&rok=2015-07-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Instalacje fotowoltaiczne
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183940&rok=2015-07-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlaneMiędzyrzec Podlaski: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107617&rok=2015-07-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Siemiatycze: Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107231&rok=2015-07-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu -Równi na rynku pracy- w ramach programu -Gwarancje dla Młodzieży- finansowanego ze środków -Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187846&rok=2015-07-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa serwera oraz programu graficznego do projektowania CAD w podziale na 2 części
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=109483&rok=2015-07-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu -Ginące zawody pomysłem na przyszłość- współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=184682&rok=2015-07-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa mikroskopu oraz systemu monitoringu temperatur
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=189164&rok=2015-07-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=108149&rok=2015-07-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Czartajewie i Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w formie biletów miesięcznych .
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=188110&rok=2015-07-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Siemiatyczach w okresie od 01 września 2015 r. – do 31 sierpnia 2016 r.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110587&rok=2015-07-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Narewka: Usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Nadleśnictwie Browsk w 2015 roku.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107509&rok=2015-07-20