2.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Janów Podlaski: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260494&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa pojazdu do transportu towarów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260332&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259356&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=255492&rok=2015-09-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa oleju opałowego do szkół i innych budynków Gminy Biała Podlaska w okresie październik 2015 – kwiecień 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=142585&rok=2015-09-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa książek na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=253546&rok=2015-09-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259860&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Wykonanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych pod nazwami: 1. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania 2. ABC działalności gospodarczej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=255918&rok=2015-09-29

 

25.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140913&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139901&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa opału
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252470&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy gazów medycznych dla SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim oznaczenie sprawy: 9/2015/PN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139887&rok=2015-09-23


Biała Podlaska: Wykonanie prac remontowych części dachu budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej
Numer ogłoszenia: 250048 – 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=250048&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2015r
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248794&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Nurzec Stacja: Montaż fotoogniw III
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=251730&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Narewka: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139085&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCAD 2015 oraz Revit ARCHITECTURE 2015 dla studentów studiów dziennych kierunku Budownictwo i Gospodarka przestrzenna objętych realizowanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II projektem pt.: Budownictwo ze specjalnością geoinżynieria
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248692&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Zimowe utrzymanie chodników
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=247376&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2015/2016 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej (Obwody drogowe : Nr 1 w Białej Podlaskiej, Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim , Nr 3 w Sławatyczach , Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej przy drodze Nr 1136L i 1137L ul. Wojska Polskiego w Terespolu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=246234&rok=2015-09-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: 1.A.Spawacz metoda MAG i metoda TIG 1.B. Sprzedawca-kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252492&rok=2015-09-25

18.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Siemiatycze: przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B w obrębie m. Sypnie Stare
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239534&rok=2015-09-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach realizacji zadania Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej, sprawa ZP.3522/4/15.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136399&rok=2015-09-15


Hajnówka: Dostawy węgla sortymentu EKOGROSZEK
Numer ogłoszenia: 240576 – 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240576&rok=2015-09-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136333&rok=2015-09-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137211&rok=2015-09-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135715&rok=2015-09-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg wojewódzkich, oraz ich zdjęcie po okresie zimowym 2015/2016 na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=242376&rok=2015-09-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2015/2016 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138291&rok=2015-09-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=245422&rok=2015-09-18

11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235608&rok=2015-09-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa warzyw i owoców do Zakładu Karnego we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=234398&rok=2015-09-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa artykułów biurowych oraz druków i książek medycznych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232070&rok=2015-09-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Narewka: Dostawa oleju opałowego.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=134661&rok=2015-09-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn pod ciagnika siodłowego.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=232974&rok=2015-09-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych sterylnych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237320&rok=2015-09-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr G101495L
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235264&rok=2015-09-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza stadionu MOSiR w Międzyrzecu Podlaskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=237704&rok=2015-09-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2016 zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231932&rok=2015-09-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Siemiatycze w wysokości 1.441.786 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235892&rok=2015-09-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Siemiatyckiego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132435&rok=2015-09-08

4.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Terespol
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229148&rok=2015-09-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Dostawa, instalacja, wsparcie techniczne, aktualizacja, rozbudowa oraz przeszkolenie pracowników z programu do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianego na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227550&rok=2015-09-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=230676&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Białowieża: Wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=230204&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa kołków (pali) do siatki przeciwśnieżnej.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129221&rok=2015-09-01


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Narewka: Dostawa pasz do zimowego dokarmiania żubrów.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=131465&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229276&rok=2015-09-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Remont i przebudowa dostosowawcza do obowiązujących przepisów Oddziału Chorób Wewnętrznych A i B szpitala w Hajnówce
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229668&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.J.Filipczuka 19 w Hajnówce
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130535&rok=2015-09-03