6.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2016 roku.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161891&rok=2015-11-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Nurzec-Stacja: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec-Stacja i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 680 000 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161129&rok=2015-11-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=297138&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Biała Podlaska , usuwanie śliskości dróg w m. Sławacinek Stary i Rakowiska oraz usuwanie śniegu sprzed siedziby Zamawiającego w okresie listopad 2015 roku – kwiecień 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=160779&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawy paliw
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=298030&rok=2015-11-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa książek na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=296174&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=299730&rok=2015-11-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: dostawa oleju napędowego do zbiornika
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=159515&rok=2015-11-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Przebudowa i remont Domu Studenta blok A i B oraz tablicy głównej w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=295300&rok=2015-11-03

 

 

30.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292484&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=158805&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawę pojazdów samochodowych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=289904&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 516000 kWh w taryfie C22b ze sztywną ceną.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286618&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285544&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego w ramach projektu Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284846&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Rokitno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokitno
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292424&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hanna: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=291056&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Kredyt długoterminowy w kwocie 2835000 PLN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=157391&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286052&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2015/2016 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284450&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Leasing operacyjny na maszynę budowlaną Ładowarkę kołową
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292154&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287642&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Narewka: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156309&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Wykonanie prac remontowych części dachu budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292386&rok=2015-10-30

 

23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Janów Podlaski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Janów Podlaski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284330&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: udzielenie pożyczki odnawialnej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278316&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=276532&rok=2015-10-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Leasing samochodu ciężarowego używanego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych ( śmieciarka) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278574&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu Równi na rynku pracy w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży, finansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283238&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim nr sprawy 10/2015/PN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155463&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=281764&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Sławatycze: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40.000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Sławatyczach w sezonie grzewczym 2015/2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279310&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa zestawu do produkcji wyrobów betonowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283742&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: DOSTAWA OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154551&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279536&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup pasz do zimowego dokarmiania żubrów wraz z jej wyłożeniem w ramach zadania :Poprawa bazy pokarmowej żubra w Nadleśnictwie Hajnówka z projektu: Rozwój metapopulacji żubra w północno – wschodniej Polsce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=153609&rok=2015-10-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Remont drogi leśnej gruntowej wewnętrznej w Leśnictwie Woroniec, Nadleśnictwo Międzyrzec, nr inw 220/1525 na długości 1,070 km
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=281802&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Wykonanie (montaż) systemu ścian przesuwnych w laboratorium do badań diagnostycznych i terapeutycznych, narządu ruchu w budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154801&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Narewka: Projekt i wykonanie ścieżki edukacyjnej o tematyce bartniczej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=153659&rok=2015-10-21

 

 

16.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1701L
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273440&rok=2015-10-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273070&rok=2015-10-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Wisznice: Dostawa miału węglowego do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach w sezonie grzewczym 2015/2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270226&rok=2015-10-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa pojazdu do transportu towarów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=271490&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270428&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTO TERESPOL WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270290&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273480&rok=2015-10-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270560&rok=2015-10-13

9.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni rentgenodiagnostyki w ramach projektu: Modernizacja pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268666&rok=2015-10-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa zestawu do produkcji wyrobów betonowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=266526&rok=2015-10-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn pod ciągnika siodłowego.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=262850&rok=2015-10-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268124&rok=2015-10-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawy piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg – zadanie nr 1 -Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim – 582,00 Mg – zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Łukowie – 150,00 Mg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264346&rok=2015-10-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145225&rok=2015-10-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Instalacje fotowoltaiczne – nadzór inwestorski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=265880&rok=2015-10-08