18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Włodawa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=345986&rok=2015-12-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Wisznice: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341448&rok=2015-12-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Gminy Włodawa na lata 2016 – 2017
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341176&rok=2015-12-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=344674&rok=2015-12-16

 

11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę poprzez odzysk odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337220&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: Zimowe i letnie utrzymanie dróg w Mieście Terespol w roku 2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=336524&rok=2015-12-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Miedzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Miedzyrzec Podlaski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=335208&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Biała Podlaska w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181133&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Biała Podlaska w 2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181109&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 421.442,00 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=332728&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=339306&rok=2015-12-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Narewka: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Odbudowa małej retencji wód i p.poż. – zbiorniki Gnilec.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181583&rok=2015-12-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych w 2016 r. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337186&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych w Gminie Biała Podlaska w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181165&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Kodeń: Dostawa w 2016 r. paliw płynnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181149&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla obiektów Gminy Włodawa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=332262&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa systemu ochrony i identyfikacji zbiorów bibliotecznych w jednorodnej technologii RFID HF zamawianego na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331982&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa kardiomonitorów.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=340058&rok=2015-12-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa paliw płynnych.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337462&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2016 roku.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=335566&rok=2015-12-09

27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa artykułów spożywczych do kuchni Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w okresie I – VIII 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=322062&rok=2015-11-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków Izby Celnej, Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174029&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=318156&rok=2015-11-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zakup z dostawą talonów do Filii AWF J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=172123&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa żywności dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315152&rok=2015-11-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa materiałów biurowych do SP ZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=321910&rok=2015-11-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz SP ZOZ w Siemiatyczach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174013&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa leków (3 pakiety) na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316558&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315546&rok=2015-11-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.250.000 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=320872&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=172513&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Rozbiórka części budynku hali w ramach realizacji zadania: Rewitalizacja kolejki wąskotorowej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317868&rok=2015-11-24

20.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę wyposażenia – Oddział Chorób Wewnętrznych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309268&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa leków dla SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308704&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa materiałów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim w 2016r.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=310344&rok=2015-11-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Urzędu Celnego w Zamościu i Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311764&rok=2015-11-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Modernizacja kładki w obrębie obiektu pn. Ścieżka edukacyjna kolejką wąskotorową z Hajnówki do Topiła
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309884&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Budowa drogi gminnej Nr 100292L w miejscowościach Sitnik i Łukowce (etap I – podbudowa na odcinku od km 0+000 do km 0+250 )
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=169707&rok=2015-11-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/7/15
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311384&rok=2015-11-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę poprzez odzysk odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311814&rok=2015-11-19

 

 

 

13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Leasing operacyjny na naczepę z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=301286&rok=2015-11-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=306218&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych w 2016 r.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=165109&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i żarówek do eksploatowanych samochodów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=301694&rok=2015-11-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 476.900,00 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164933&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Rozbudowa biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304312&rok=2015-11-10