18.12.2015

Jak zawiesić działalność gospodarczą?
Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do dwóch lat. Zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na inne prawa i obowiązki podatnika, takie jak możliwość uzyskiwania przychodów, rozliczanie podatków, składanie deklaracji podatkowych czy prowadzenie amortyzacji środków trwałych.

27.11.2015

Konkurs Orzeł Innowacji – startup
Celem konkursu jest wyłonienie młodych firm, które rozwijają swoją
działalność oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty oraz
usługi. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjnych
projektów, produktów, usług w młodych firmach – startupach.

Udział w Konkursie mogą brać przedsiębiorcy spełniający określone w
regulaminie warunki konkursu. Regulamin znajduje się na stronie
http://www.rp.pl/orzelinnowacje/regulamin.html
Nagrodę w Konkursie stanowi statuetka i tytuł „Orzeł innowacji – Start
Up!“ oraz kampania reklamowa w tytułach Gremi Business Communication
warta 250 tys. zł oraz pakiet szkoleń wartości 5 000.zł.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz ankiety dla
uczestników znajdują się na http://www4.rp.pl/orzelinnowacji

20.11.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w
projekcie pn. Akademia Studenckich Startupów, który odbędzie się w
dniach 28 listopada br. oraz 12 grudnia br. w siedzibie Uniwersytetu
Warszawskiego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.akademiastartupow.pl