9.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup, dostawa i montaż aparatu RTG wraz z modernizacją i remontem pracowni rentgenodiagnostyki w ramach projektu: Modernizacja pracowni RTG SPZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268666&rok=2015-10-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa zestawu do produkcji wyrobów betonowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=266526&rok=2015-10-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn pod ciągnika siodłowego.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=262850&rok=2015-10-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=268124&rok=2015-10-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawy piasku wraz z transportem do sporządzenia mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg – zadanie nr 1 -Obwód Drogowy w Janowie Podlaskim – 582,00 Mg – zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Łukowie – 150,00 Mg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264346&rok=2015-10-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145225&rok=2015-10-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Instalacje fotowoltaiczne – nadzór inwestorski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=265880&rok=2015-10-08