6.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski w 2016 roku.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161891&rok=2015-11-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Nurzec-Stacja: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Nurzec-Stacja i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 680 000 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161129&rok=2015-11-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=297138&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Biała Podlaska , usuwanie śliskości dróg w m. Sławacinek Stary i Rakowiska oraz usuwanie śniegu sprzed siedziby Zamawiającego w okresie listopad 2015 roku – kwiecień 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=160779&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawy paliw
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=298030&rok=2015-11-05


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa książek na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=296174&rok=2015-11-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=299730&rok=2015-11-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: dostawa oleju napędowego do zbiornika
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=159515&rok=2015-11-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Przebudowa i remont Domu Studenta blok A i B oraz tablicy głównej w AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=295300&rok=2015-11-03