4.12.2015

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowania
Numer ogłoszenia: 324598 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=324598&rok=2015-11-30

Międzyrzec Podlaski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
Numer ogłoszenia: 176001 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Międzyrzec Podlaski: Budowa budynku gospodarczego
Numer ogłoszenia: 324262 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=324262&rok=2015-11-30