4.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Terespol
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229148&rok=2015-09-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Dostawa, instalacja, wsparcie techniczne, aktualizacja, rozbudowa oraz przeszkolenie pracowników z programu do planowania rozkładów zajęć dydaktycznych zamawianego na potrzeby Sekcji Planowania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227550&rok=2015-09-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Świadczenie usługi polegającej na druku i dostawie publikacji w wersji papierowej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=230676&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Białowieża: Wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=230204&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa kołków (pali) do siatki przeciwśnieżnej.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129221&rok=2015-09-01


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Narewka: Dostawa pasz do zimowego dokarmiania żubrów.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=131465&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229276&rok=2015-09-03


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Remont i przebudowa dostosowawcza do obowiązujących przepisów Oddziału Chorób Wewnętrznych A i B szpitala w Hajnówce
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229668&rok=2015-09-04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.J.Filipczuka 19 w Hajnówce
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130535&rok=2015-09-03