30.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292484&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=158805&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawę pojazdów samochodowych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=289904&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa energii elektrycznej w ilości ok. 516000 kWh w taryfie C22b ze sztywną ceną.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286618&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285544&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego w ramach projektu Doposażenie Pracowni Polikardiografii SPZOZ w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284846&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Rokitno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokitno
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292424&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hanna: ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=291056&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Kredyt długoterminowy w kwocie 2835000 PLN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=157391&rok=2015-10-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286052&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2015/2016 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284450&rok=2015-10-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Leasing operacyjny na maszynę budowlaną Ładowarkę kołową
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292154&rok=2015-10-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=287642&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Narewka: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156309&rok=2015-10-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Wykonanie prac remontowych części dachu budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=292386&rok=2015-10-30