27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa artykułów spożywczych do kuchni Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim w okresie I – VIII 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=322062&rok=2015-11-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków Izby Celnej, Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174029&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa paliw do pojazdów i sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=318156&rok=2015-11-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zakup z dostawą talonów do Filii AWF J. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=172123&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa żywności dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315152&rok=2015-11-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa materiałów biurowych do SP ZOZ w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=321910&rok=2015-11-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz SP ZOZ w Siemiatyczach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=174013&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa leków (3 pakiety) na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316558&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315546&rok=2015-11-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w wysokości 2.250.000 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=320872&rok=2015-11-26


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=172513&rok=2015-11-24


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Rozbiórka części budynku hali w ramach realizacji zadania: Rewitalizacja kolejki wąskotorowej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317868&rok=2015-11-24