27.11.2015

Konkurs Orzeł Innowacji – startup
Celem konkursu jest wyłonienie młodych firm, które rozwijają swoją
działalność oferując innowacyjne i kreujące wartość produkty oraz
usługi. Konkurs ma za zadanie pokazanie dobrych przykładów innowacyjnych
projektów, produktów, usług w młodych firmach – startupach.

Udział w Konkursie mogą brać przedsiębiorcy spełniający określone w
regulaminie warunki konkursu. Regulamin znajduje się na stronie
http://www.rp.pl/orzelinnowacje/regulamin.html
Nagrodę w Konkursie stanowi statuetka i tytuł „Orzeł innowacji – Start
Up!“ oraz kampania reklamowa w tytułach Gremi Business Communication
warta 250 tys. zł oraz pakiet szkoleń wartości 5 000.zł.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz ankiety dla
uczestników znajdują się na http://www4.rp.pl/orzelinnowacji