25.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=140913&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139901&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa opału
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252470&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy gazów medycznych dla SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim oznaczenie sprawy: 9/2015/PN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139887&rok=2015-09-23


Biała Podlaska: Wykonanie prac remontowych części dachu budynku przy ul. Sidorskiej 95/97 w Białej Podlaskiej
Numer ogłoszenia: 250048 – 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=250048&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w 2015r
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248794&rok=2015-09-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Nurzec Stacja: Montaż fotoogniw III
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=251730&rok=2015-09-25


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Narewka: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gruszki
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=139085&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCAD 2015 oraz Revit ARCHITECTURE 2015 dla studentów studiów dziennych kierunku Budownictwo i Gospodarka przestrzenna objętych realizowanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II projektem pt.: Budownictwo ze specjalnością geoinżynieria
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248692&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Zimowe utrzymanie chodników
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=247376&rok=2015-09-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimy 2015/2016 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej (Obwody drogowe : Nr 1 w Białej Podlaskiej, Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim , Nr 3 w Sławatyczach , Nr 4 w Terespolu) oraz chodników dla pieszych i ścieżki rowerowej przy drodze Nr 1136L i 1137L ul. Wojska Polskiego w Terespolu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=246234&rok=2015-09-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia o nazwie: 1.A.Spawacz metoda MAG i metoda TIG 1.B. Sprzedawca-kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252492&rok=2015-09-25