23.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Janów Podlaski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Janów Podlaski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=284330&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: udzielenie pożyczki odnawialnej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278316&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Skład, wydruk i dostawa publikacji zamawianych na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn. Stworzenie transgranicznej platformy Biznestrans promującej i wspierającej współpracę między biznesem a instytucjami naukowymi w kierunku ich lepszych powiązań
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=276532&rok=2015-10-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Leasing samochodu ciężarowego używanego z zabudową do odbioru i transportu odpadów komunalnych ( śmieciarka) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=278574&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu Równi na rynku pracy w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży, finansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283238&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim nr sprawy 10/2015/PN
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155463&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=281764&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Sławatycze: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 40.000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół w Sławatyczach w sezonie grzewczym 2015/2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279310&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: Dostawa zestawu do produkcji wyrobów betonowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=283742&rok=2015-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: DOSTAWA OPATRUNKÓW I OBŁOŻEŃ DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154551&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę testów, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i eksploatacyjnych, wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej oraz dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem mini Vidas na potrzeby Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SPZOZ w Hajnówce – UZUPEŁNIENIE
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279536&rok=2015-10-20


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup pasz do zimowego dokarmiania żubrów wraz z jej wyłożeniem w ramach zadania :Poprawa bazy pokarmowej żubra w Nadleśnictwie Hajnówka z projektu: Rozwój metapopulacji żubra w północno – wschodniej Polsce
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=153609&rok=2015-10-21


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Remont drogi leśnej gruntowej wewnętrznej w Leśnictwie Woroniec, Nadleśnictwo Międzyrzec, nr inw 220/1525 na długości 1,070 km
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=281802&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Wykonanie (montaż) systemu ścian przesuwnych w laboratorium do badań diagnostycznych i terapeutycznych, narządu ruchu w budynku Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=154801&rok=2015-10-22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Narewka: Projekt i wykonanie ścieżki edukacyjnej o tematyce bartniczej.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=153659&rok=2015-10-21