20.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawę wyposażenia – Oddział Chorób Wewnętrznych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309268&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Dostawa leków dla SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=308704&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa materiałów spożywczych do stołówki internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim w 2016r.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=310344&rok=2015-11-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do Urzędu Celnego w Zamościu i Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311764&rok=2015-11-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Modernizacja kładki w obrębie obiektu pn. Ścieżka edukacyjna kolejką wąskotorową z Hajnówki do Topiła
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309884&rok=2015-11-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Budowa drogi gminnej Nr 100292L w miejscowościach Sitnik i Łukowce (etap I – podbudowa na odcinku od km 0+000 do km 0+250 )
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=169707&rok=2015-11-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, sprawa ZP.3521/7/15
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311384&rok=2015-11-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę poprzez odzysk odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311814&rok=2015-11-19