20.11.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w
projekcie pn. Akademia Studenckich Startupów, który odbędzie się w
dniach 28 listopada br. oraz 12 grudnia br. w siedzibie Uniwersytetu
Warszawskiego.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.akademiastartupow.pl