2.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Janów Podlaski: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260494&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa pojazdu do transportu towarów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=260332&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259356&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=255492&rok=2015-09-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa oleju opałowego do szkół i innych budynków Gminy Biała Podlaska w okresie październik 2015 – kwiecień 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=142585&rok=2015-09-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa książek na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=253546&rok=2015-09-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015-2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=259860&rok=2015-10-02


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Wykonanie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych pod nazwami: 1. Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w tych wózkach z modułem magazynowania 2. ABC działalności gospodarczej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=255918&rok=2015-09-29