18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup i dostawa oleju opałowego, w formie bezpośredniego tankowania do zbiorników w kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy Włodawa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=345986&rok=2015-12-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Wisznice: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341448&rok=2015-12-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla Gminy Włodawa na lata 2016 – 2017
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=341176&rok=2015-12-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=344674&rok=2015-12-16