18.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Siemiatycze: przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B w obrębie m. Sypnie Stare
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=239534&rok=2015-09-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont i przebudowa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach realizacji zadania Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej, sprawa ZP.3522/4/15.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136399&rok=2015-09-15


Hajnówka: Dostawy węgla sortymentu EKOGROSZEK
Numer ogłoszenia: 240576 – 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240576&rok=2015-09-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136333&rok=2015-09-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa materiałów biurowych
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=137211&rok=2015-09-17


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Międzyrzec Podlaski wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Pościsze i Tuliłów
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=135715&rok=2015-09-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Ustawienie zasłon przeciwśnieżnych wzdłuż dróg wojewódzkich, oraz ich zdjęcie po okresie zimowym 2015/2016 na terenie działania RDW w Białej Podlaskiej
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=242376&rok=2015-09-16


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2015/2016 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie.
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138291&rok=2015-09-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=245422&rok=2015-09-18