16.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Odbudowa drogi powiatowej Nr 1701L
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273440&rok=2015-10-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273070&rok=2015-10-14


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Wisznice: Dostawa miału węglowego do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach w sezonie grzewczym 2015/2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270226&rok=2015-10-12


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Sprzedaż i dostawa pojazdu do transportu towarów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=271490&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270428&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIASTO TERESPOL WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270290&rok=2015-10-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=273480&rok=2015-10-15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Siemiatycze: prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=270560&rok=2015-10-13