13.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Leasing operacyjny na naczepę z ruchomą podłogą pod ciągnika siodłowego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=301286&rok=2015-11-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Zakup i sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika magazynującego na potrzeby pojazdów i maszyn stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=306218&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Międzyrzec Podlaski: Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych w 2016 r.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=165109&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa części zamiennych, akumulatorów, ogumienia i żarówek do eksploatowanych samochodów
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=301694&rok=2015-11-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 476.900,00 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=164933&rok=2015-11-13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Rozbudowa biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i użytkowanie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=304312&rok=2015-11-10