11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Włodawa: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów przez Wykonawcę poprzez odzysk odpadów powstałych w wyniku mechanicznej segregacji z podziałem na 3 (trzy) zadania, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337220&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Terespol: Zimowe i letnie utrzymanie dróg w Mieście Terespol w roku 2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=336524&rok=2015-12-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Międzyrzec Podlaski: Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Miedzyrzec Podlaski oraz jednostek organizacyjnych Miasta Miedzyrzec Podlaski
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=335208&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Biała Podlaska w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181133&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Biała Podlaska w 2016
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181109&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Wisznice: Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 421.442,00 zł
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=332728&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Hajnówka: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=339306&rok=2015-12-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Narewka: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Odbudowa małej retencji wód i p.poż. – zbiorniki Gnilec.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181583&rok=2015-12-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych w 2016 r. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337186&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych w Gminie Biała Podlaska w 2016 roku
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181165&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Kodeń: Dostawa w 2016 r. paliw płynnych dla Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=181149&rok=2015-12-08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Włodawa: Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych dla obiektów Gminy Włodawa
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=332262&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa systemu ochrony i identyfikacji zbiorów bibliotecznych w jednorodnej technologii RFID HF zamawianego na potrzeby Biblioteki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331982&rok=2015-12-07


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa kardiomonitorów.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=340058&rok=2015-12-11


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Dostawa paliw płynnych.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=337462&rok=2015-12-10


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: dostawa paliw płynnych i gazowych z dystrybutorów oraz akcesoriów na stacji paliw w 2016 roku.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=335566&rok=2015-12-09