1.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Włodawa: Remont istniejącej nawierzchni hali sportowej w budynku szkoły.
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=100352&rok=2015-04-30


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Międzyrzec Podlaski: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego na biurowo – gospodarczy /Kancelaria Leśnictwa Bereza/ .
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=61191&rok=2015-04-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Hajnówka: Budowa budynku gospodarczego w osadzie Czerlonka Leśna 6
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98240&rok=2015-04-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Biała Podlaska: Remont dróg gruntowych kruszywem naturalnym łamanym i pospółką zagęszczalną na terenie gminy Biała Podlaska w 2015 roku – na odcinkach dróg każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60301&rok=2015-04-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Organizacja stażu dla studentów II roku kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektem pt.: Budownictwo ze specjalnością geoinżynieria
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99572&rok=2015-04-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Biała Podlaska: Świadczenie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: Budowa skanera wraz z infrastrukturą towarzysząca do prześwietlania wagonów towarowych na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=96604&rok=2015-04-27


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Biała Podlaska: Dostawa książek na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=99102&rok=2015-04-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Hajnówka: Zakup i dostawa samochodu do przewozu osób dializowanych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce nr sprawy: 2015/PN/SAM.D/02
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60747&rok=2015-04-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Siemiatycze: JEDNORAZOWA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII w SP ZOZ SIEMIATYCZACH-III
Więcej na:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=59383&rok=2015-04-27